O Martinovom plaštu

Zadruga je osnovana 27.05.2011. od strane 7 zadrugara. Svrha osnivanja zadruge je unaprijeđenje skrbi o ranjivim i marginaliziranim skupinama društva i pojedinaca.

Zadrugari svoj rad temelje na zadružnim vrednotama:
samopomoći, odgovornosti, demokratičnosti, ravnopravnosti, pravičnosti i solidarnosti

te moralnim vrednotama:
poštenju, otvorenosti, društvenoj odgovornosti, međusobnom uvažavanju, osjetljivosti za ranjive skupine društva.

Ciljevi zadruge su:
podizanje kvalitete života pojedinaca, obitelji i ranjivih skupina društva

Osobitost Zadruge je socijalna osjetljivost putem obavljanja djelatnosti kojima se:

a) pruža pomoć u zadovoljenju osnovnih životnih potreba, osobama koje, zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, one same ili uz pomoć članova obitelji, ne mogu zadovoljiti

b) uključuje u radne i gospodarske procese osobe s umanjenom radnom sposobnošću i druge osobe koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili drugim izvorima.

Po toj osobitosti djelovanja, zadruga se svrstava u socijalne zadruge.

O nama 1
O nama 2

Ovakvo određenje također je i temelj društvenog poduzetništva koje zadruga promovira i provodi. U okviru socijalne djelatnosti, zadruga pruža slijedeće usluge:

Psihosocijalno osnaživanje
podizanje vještina za traženje zaposlenja teže zapošljivih skupina i osoba (Klub za zapošljavanje, karijerno savjetovanje, osobni plan promjene);

Socijalizacijsko-komunikacijske radionice
kreativne radionice za dulje nezaposlene osobe i dr.

Usluge:

  • Pomoć u kući
  • Edukacije o društvenom poduzetništvu
  • Konzalting za neprofitne organizacije
  • Pomoć pri pisanju Projekata i poslovnih planova

Zadruga je razvila i proizvodni dio (djelatnost), unutar koje se proizvode:

Mini urbani vrtovi (MUV) i Bio-lončanice (ručna izrada lončanica od prirodnih materijala), koja se organizira kao dio radno-okupacijske terapije za ranjive skupine (osobe s invaliditetom, liječene ovisnike, žrtve obiteljskog nasilja i dr.)

  • Proizvodnja sapuna

Zadruga svoje ciljeve ostvaruje redovitim provođenjem aktivnosti (pružanjem usluga, prodajom zadružnih proizvoda), te putem projekata u koje, kao ciljane skupine-korisnike, uključuje marginalizirane skupine.

Projekti provedeni u 2016.g.

1.    "ReStart-podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada"

2.    Projekti društvenog poduzetništva: "MUV (mini urbani vrt) za bolji svijet", "Sapuni s točkicama-socijalno poduzetništvo slijepih i slabovidnih osoba"

3.    "Socijalnim uključivanjem do zaposlenja osoba s invaliditetom"

4.    "Hortiterapija za treću životnu dob (2)"

Ova stranica je financirana iz sredstava Grada Zagreba